Nieuws

 • Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd. Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen

  2/04/2012

  Vanuit de VTZ groep via verschillende kanalen verscheen er de afgelopen week een protocol met advies over de risico’s voor de water- en luchtkwaliteit in uw zweminrichting.

  De “Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd. Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen” adviseert tot het volgen van de voor Nederland hoogst uitzonderlijke combinatie van pH en Vrij-Chloor concentraties.

  Het volgen van het protocol op zich is een goede zaak alleen brengt de verhoging van het vrij beschikbaar chloor en vooral de verlaging van de pH waarde mogelijk grote problemen met zich mee in de waterbehandeling en moet enkel gezien worden als een richtlijn en niet als een wetgeving.

  Vandaar dat Labo Derva het volgende advies geeft aan haar klanten:

   

  Geachte Mevrouw,

  Geachte Heer,

   

   

  Als erkend labo met de opdracht tot het uitvoeren van de verplichte maandelijkse analyse met betrekking tot kwaliteit zwembadwater, vloerhygiëne en eventuele aan of afwezigheid van legionellabacteriën in (zwembad)water zijn wij zo vrij om met deze nota advies te verlenen over de risico’s voor de water- en luchtkwaliteit in uw zweminrichting bij het volgen van de voor Nederland hoogst uitzonderlijke combinatie van pH en
  Vrij-Chloor concentraties, zoals voorgesteld in de “Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd. Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen”.

   

  Vigerende richtlijnen en
  voorschriften.

  In het “Protocol Verantwoord Zwemmen” staat: “Het is aan de beheerder om binnen de grenzen van vigerende richtlijnen en voorschriften te bepalen welke activiteiten in welke mate kunnen worden uitgevoerd.” Volgens de informatie die wij ontvingen, is dit recentelijk bevestigd door de VSG. Indien de Rijksoverheid alsnog zou oordelen dat in Covid tijden aanpassingen e/o uitbreidingen van de vigerende richtlijnen en voorschriften noodzakelijk blijken, zal zij dit naar beheerders via de geëigende kanalen communiceren.

  In de praktijk betekent dit dat de Rijksoverheid oordeelt dat de Whvbz richtlijnen en voorschriften afdoende waarborg bieden tegen de verspreiding van Covid 19 in zwemwater. Het staat u evenwel vrij om de in de Richtlijn voorgestelde verlaagde pH en verhoogde vrij beschikbare chloor waarden in uw zwemwater te handhaven. Deze waarden vallen immers binnen daarin vigerende richtlijnen en voorschriften, maar hebben negatieve invloed op de zwemwater en luchtkwaliteit. De in de Richtlijn genoemde kwaliteitsparameters die niet binnen de vigerende richtlijnen en voorschriften vallen hebben enkel de status van advies.

   

  Risico’s zwemwater- en luchtkwaliteit.

  De risico’s van in de Richtlijn voorgestelde uitzonderlijke combinatie van hoog Vrij Chloor en lage pH waarden zijn:

   

  • Corrosie van metalen en aantasting van cementen voegen.

  • Vorming van schadelijke desinfectie bijproducten in het zwemwater.

  • Aanwezigheid van irriterende chloorlucht (binnenbaden).

  • Hogere kosten van chemicaliën en, indien toepasselijk, van laboratorium metingen van niet voorgeschreven parameters.

  • Erg onstabiele pH waarden waarbij het water erg kalk agressief wordt met als gevolg nog meer corrosie en aantasting van metalen en voegen omwille van een te lage waarde en dus een overtreding van het voorschrift voor bicarbonaat. Deze overtreding is geen risico, maar een zekerheid.

   

  De mate waarin in deze situaties in uw zweminrichting zullen optreden is afhankelijk van overige factoren in uw zwembad, zoals filtratiecondities, waterverbruik, luchtverversing, etc. Zonder deze gegevens mee te nemen zou ons advies onbetrouwbaar zijn. Overigens zullen de gevolgen van enkele bovengenoemde problemen pas na enige tijd, of in de herfst, duidelijk worden (bijv. corrosie, chloorlucht).

   

   

  Advies:

  Indien U met ons van mening bent dat de Whvbz voldoende waarborg biedt tegen de verspreiding van Covid 19 in uw zwemwater, is er geen noodzaak om additionele maatregelen te nemen naast het Protocol. Dan kunt u uw
  huidige praktijk van Vrij Chloor en pH waarden blijven handhaven, mits deze vallen binnen de Whvbz.

  Als u evenwel de in de Richtlijn voorgestelde waardes van pH en Vrij Chloor in uw zweminrichting wenst toe te passen, is het aan te raden eerst bovengenoemde risico’s en de te nemen maatregelen voor uw zweminrichting te evalueren. Wij kunnen u daarin kosteloos adviseren. Alleen eventuele extra laboratorium metingen zullen in rekening worden gebracht.

   

   

  Ing. Ludo Feyen MSc. EUR ING

  General Director