Certificaten

image description

Ons laboratorium is erkend door de belangrijkste Belgische instanties wat de kwaliteit van zowel onze monsternames als van onze analyses verzekert.

We beschikken over de volgende certificaten:

  • Een erkenning van BELAC (ISO 17025), het Belgische Accreditatiesysteem Testen en Keuring. Het accredidatiecertificaat met nummer 132-TEST is aan ons labo toegekend. Op de website van BELAC vindt u de bijhorende bijlage waarin bepaald wordt welke analyses ons labo mag uitvoeren. U kan ons accreditatiecertificaat ook downloaden. Ook de staalnme is erkent onder Belac.
  • Een erkenning van het Vlaamse Gewest afgeleverd door de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw. De erkenning werd ons verleend voor de analysepaketten a.1., a.2., c, d, e.1. (met uitzondering van oliĆ«n en vetten), i en legionella.
  • De erkenning van het Waalse Gewest afgeleverd door minister van leefmillieu.
  • De erkenning van het Brusselse Gewest.