Advies

Legionellaproblematiek

image description

Schakel voor het voorkomen en bestrijden van legionellabacteriƫn Labo Derva in en u bent verzekerd van een complete aanpak. Voor alle soorten klanten - rusthuizen, hotels, sportcentra, restaurants, ziekenhuizen, zwembaden - verrichten wij ter plaatse risicoanalyses en stellen we uitgebreide beheersplannen op.

Wij baseren ons hierbij op de strengste wettelijke normen en de laatste wetenschappelijke inzichten. Met Labo Derva sluit u elk risico uit.

Bij het adviseren omtrent de legionellabacterie handelen wij conform het legionellabesluit van 22 november 2002, uitgevaardigd door Mieke Vogels, Vlaams Minister van Gezondheid en aangepast in 2007 ((Legionellabesluit van 09.02.2007 door De Vlaamse Regering, verschenen in het staatsblad van 04.052007 pg. 23822 t/m 23838). Om onze aanpak te vergewissen van een hoogstaande kwaliteit heeft ons labo advies ingewonnen bij de volgende specialisten:

  • Prof. F. Tiefenbrunner van de Universiteit van Insbruck, Oostenrijk
  • Dr. J. Lee, Public Health Laboratory UK, Nottingham, Verenigd Koninkrijk
  • Dr. D. Moore, S & N Edinbrough, Verenigd Koninkrijk
  • Prof. P. Harteman, Universiteit van Nancy, Frankrijk

Kleurproeven

Doorstromingstesten (kleurproeven) worden uitgevoerd conform het artikel 5.32.8.2.2. van Vlarem II dat bepaalt dat het watercirculatiesysteem evenals het doorstromingspatroon moet uitgetest worden voor elk zwembad in gebruik mag worden genomen.

Deze doorstromingstesten worden eveneens uitgevoerd conform de richtlijn van de Europese commissie EN 15288 deel 1 en 2 (NEN-EN15288).